Už šešėlinės ekonomikos slepiasi korupcija ir žmonių apiplėšinėjimas. Tai reiškia, kad šalis vystosi lėčiau, gyventojai uždirba mažiau ir valstybė gali suteikti mažiau paslaugų savo piliečiams. Kova su korupcija, šešėlio mažinimas yra ir verslo atsakomybė. Lietuva jau pribrendo skaidriam ir atsakingam verslui.

Iniciatyvą globojanti J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuva be šešėlio

„Už šešėlinės ekonomikos slepiasi korupcija ir žmonių apiplėšinėjimas. Tai reiškia, kad šalis vystosi lėčiau, gyventojai uždirba mažiau ir valstybė gali suteikti mažiau paslaugų savo piliečiams. Kova su korupcija, šešėlio mažinimas yra ir verslo atsakomybė. Lietuva jau pribrendo skaidriam ir atsakingam verslui“, – sako LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Skaidrus verslas veikia sąžiningai ir atvirai. Skaidrumas ir atskaitomybė yra laikomi pagrindiniais šiuolaikinės įmonės valdymo ramsčiais. Siekiant  didesnio skaidrumo organizacijoje, vis daugiau apie ją pačią ir jos veiksmus sąmoningai atskleidžiama visuomenei. 

Šešėlinė veikla - ekonominė veikla, vykdoma nesilaikant galiojančių teisės aktų, jų reikalavimų ir siekiant išvengti mokesčių.  Šešėlinės veiklos pavyzdžiai: įmonės mokesčių slėpimas, atlyginimų mokėjimas vokeliuose, kontrabandinių prekių įsigijimas ir realizavimas, pajamas generuojanti veikla, kuria užsiima fiziniai asmenys, nesumokantys mokesčių valstybei ir kt.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą [1].

Korupcija privačiame sektoriuje gali pasireikšti veikiant vien privatiems subjektams arba kartu su viešaisiais subjektais, privačius subjektus skatinantys piktnaudžiauti įgaliojimais ar pažeisti elgesio taisykles, tarpininkaujantys kyšininkaujant privatiems subjektams ir pan. Korupcinio pobūdžio veikos privačiame sektoriuje gali pažeisti viešąjį interesą, paveikti visuomenę, stabdyti verslo plėtrą, o taip pat daryti didelį poveikį ir privatiems asmenims, jų finansams, sveikatai ar moralei [2]. 

--------------------------------------

1. LR Kopupcijos prevencijos įstatymas.
2. Ragauskas, P., Kavoliūnaitė-Ragauskienė, E., Vitkutė, E., Korupcija privačiame sektoriuje: normatyvinė samprata ir paplitimas tam tikrose srityse. Vilnius: 2014.