Už šešėlinės ekonomikos slepiasi korupcija ir žmonių apiplėšinėjimas. Tai reiškia, kad šalis vystosi lėčiau, gyventojai uždirba mažiau ir valstybė gali suteikti mažiau paslaugų savo piliečiams. Kova su korupcija, šešėlio mažinimas yra ir verslo atsakomybė. Lietuva jau pribrendo skaidriam ir atsakingam verslui.

Iniciatyvą globojanti J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Kaip „Baltoji banga“ kuria vertę Jūsų įmonei

PRISIJUNKITE!

Būkite matomi.

Skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ dalyviams suteikiamas pirmasis socialinis verslo žymėjimas Lietuvoje „Baltoji banga“. Tai verslo atsakomybės ir skaidrumo simbolis, žymintis atvirai veikiančias įmones, puoselėjančias etiško verslo kultūrą ir savo reputaciją.

Stiprinkite reputaciją ir pasitikėjimą savo įmone. 

Mūsų atliekami tyrimai rodo, kad vartotojų domėjimasis įmonių veikla ir jų skaidrumu auga. Saugodamos savo reputaciją, įmonės ieško patikimų verslo partnerių. Baltosios bangos ženklas - patraukli komunikacinė priemonė, informuojanti klientus, partnerius ir visuomenę, kad bendrovė savo pavyzdžiu padeda diegti skaidraus ir sąžiningo verslo principus Lietuvoje.

Įvaizdžio formavimas darbuotojų ir darbo rinkoje.

Darbuotojai siekia dirbti įmonėse, kuriose jaustųsi saugiai ir užtikrintai. Potencialūs Jūsų įmonės darbuotojai domisi įmonės finansiniais rodikliais, pelningumu, žinomumu ir ypač reputacija. Siekdamos likti konkurencingomis darbo rinkoje, pritraukti ir išlaikyti geriausius savo srities specialistus įmonės ypatingą dėmesį skiria sąžiningo ir atsakingo darbdavio įvaizdžio formavimui. Daugiau nei pusė „Baltosios bangos“ įmonių vadovų teigia, kad įmonės dalyvavimas skaidraus verslo iniciatyvoje „Baltoji banga“ kuria darbuotojų pasitikėjimą ir padeda komunikuoti įmonės vertybes

Skaidraus verslo interesų atstovavimas.

Iniciatyva „Baltoji banga“ yra užmezgusi glaudžius santykius su LR Prezidentūra, LR Vyriausybe ir verslą kontroliuojančiomis institucijomis. Skatindami abipusį dialogą, įmones raginame teikti pasiūlymus sklandesnio verslo reguliavimo užtikrinimui. Iniciatyvoje aktyviai veikia Viešųjų pirkimų darbo grupė. Visuomet iš savo narių laukiame ir kitų iniciatyvų. 

Lyderystė skaidrumo ir aukštų etikos standartų taikymo srityje.

„Baltosios bangos“ įmonės veikia sąžiningai ir savo pavyzdžiu skatina kitus rinkos dalyvius vadovautis tais pačiais standartais. Norėdamos siekti aukščiausių skaidrumo standartų, „Baltosios bangos“ įmonės pradėjo diegtis viešai atskleidžiamos informacijos vertinimo metodologiją „TRACK“, padedančią įsivertinti dabartinę situaciją ir tobulinti savo veiklos procesus bei gerojo valdymo praktiką.

Žinios, gerieji pavyzdžiai ir patirties pasidalijimas.

Tapkite aktyvios verslo bendruomenės, kuri suinteresuota skaidraus ir etiško verslo skatinimu Lietuvoje, dalimi. Mes kuriame patrauklią platformą, kurioje skirtingą patirtį turinčios įmonės dalijasi savo žiniomis ir praktika diegiant skaidraus verslo principus savo veikloje.

Siekite išskirtinumo darydami daugiau, nei to reikalauja teisės aktai.

Visas „Baltosios bangos“ įmones skatiname įsivertinti galimas rizikas vidinėje ir išorinėje aplinkoje bei skirti dėmesį korupcijai atsparios aplinkos kūrimui. Raginame savanoriškai viešinti vartotojams ir partneriams aktualią informaciją apie savo vykdomą veiklą.

Kurkite norimą pokytį veikdami kartu. 

Skaidraus verslo bendruomenė tiki, kad burdamasi į bendras iniciatyvas ir rodydama savo pavyzdį gali daryti įtaką ir daryti spaudimą/ poveikį nesąžiningiems žaidėjams rinkoje. Kaip? Pavyzdžiui, kuo daugiau įmonių diegs aukščiausius etikos standartus savo veikloje ir to reikalaus iš savo partnerių bei tiekėjų, tuo didesnė tikimybė, kad „auksinių šaukštų“ lošėjai bus priversti trauktis. 

Daugiau apie iniciatyvą BALTOJI BANGA