Už šešėlinės ekonomikos slepiasi korupcija ir žmonių apiplėšinėjimas. Tai reiškia, kad šalis vystosi lėčiau, gyventojai uždirba mažiau ir valstybė gali suteikti mažiau paslaugų savo piliečiams. Kova su korupcija, šešėlio mažinimas yra ir verslo atsakomybė. Lietuva jau pribrendo skaidriam ir atsakingam verslui.

Iniciatyvą globojanti J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Skaidrumo vertinimas

Skaidrų verslą vienijančios iniciatyvos „Baltoji banga“ prašymu „Transparency International“ Lietuvos skyrius 2016-2017 metais atliko jos narių skaidrumo vertinimą.  Šio tyrimo metu analizuojama, kokią informaciją apie save teikia įmonės, kiek viešai žinoma apie jų etikos ir antikorupcinę politiką, akcininkus, dukterines ar asocijuotas įmones, finansus. 

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktas įmonių skaidrumo vertinimas susideda iš trijų dalių:

1)  Įmonės antikorupcinės priemonės – įvertina, kiek dėmesio skiriama kovai su korupcija bei viešam įsipareigojimui jos netoleruoti.

2)  Organizacinis įmonės skaidrumas – vertina viešai teikiamos informacijos kiekį apie įmonės struktūrą,

3) Finansinis skaidrumas ir atskaitingumas – apžvelgia finansinės informacijos prieinamumą.

Vertinimo metodologija paremta „Transparency International“ Sekretoriato atliekamu privataus sektoriaus skaidrumo tyrimu „Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World's Largest Companies“, kurio metu vertinamos didžiausios įmonės skirtingose valstybėse. Šią metodologiją „Transparency International“ Lietuvos skyrius koregavo bendradarbiaujant su tarptautine audito ir verslo konsultacijų bendrove „Deloitte”. Ji dar sykį peržiūrėta ir nežymiai pakeista kartu su „Baltosios bangos” narėmis 2016 m., ją pritaikant „Baltosios bangos” narių veikimo kontekstui.

Atlikus pirmąjį vertinimą rezultatai buvo siunčiami visoms įmonėms, kad jos galėtų susipažinti su jais, patikrinti, jei reikia – patikslinti. Visos įmonės buvo kviečiamos pradėti skelbti daugiau tikslinės informacijos ir tuo pačiu pagerinti savo rezultatus. Įmonėms išreiškus norą „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovai jas konsultavo skaidrumo ir atskaitingumo klausimais.

Vertinimo laikotarpiu Baltosios bangos įmonės padarė pokytį ir tapo skaidresnės: jos pradėjo skelbti daugiau tikslinės, su jų veikla susijusios informacijos.

Geriausiai įmonės buvo įvertintos „Etikos ir antikorupcijos“ dalyje. Daugiausiai jos skelbė apie savo įsipareigojimą kovoti su korupcija, taip pat – apie etikos kodeksą ir jo taikymą visiems darbuotojams, įstatymų laikymąsi. Po vertinimo dalis įmonių paviešino, kokias dovanas galima priimti jų darbuotojams, o kokių – ne. Įmonių interneto puslapiuose itin retai skelbiama apie antikorupcinius mokymus, akcininkus ar asocijuotas įmones, o kokiose šalyse veikia dukterinės įmonės neskelbia nė viena jų turinti įmonė. Šioje dalyje padarytas mažiausias pokytis. Vertinant finansinį skaidrumą – daugiausiai įmonių skelbė apie savo finansinį įnašą į bendruomenę, mažiausiai apie savo investicijas į ilgalaikį turtą ir sumokėtą pelno mokestį. 

Šis tyrimas - puikus įrankis kiekvienai „Baltosios bangos“ įmonei, siekiančiai kuo daugiau skaidrumo savo veikloje. „Įmonių atvirumas neturėtų būti atsiejamas nuo skaidrumo, juk jei įmonė deklaruoja esanti sąžininga, ji neturi ko slėpti. Raginu įmones keliant aukštesnę skaidrumo kartelę sau, būti pavyzdžiu kitiems rinkos dalyviams ir taip ugdyti verslo kultūrą Lietuvoje“, – sako asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė, iniciatyvos „Baltoji banga" tarybos pirmininkė Rūta Skyrienė.

Daugiau apie tyrimą