Pranešėjų apsauga ir pranešimų kanalai – kviečiame į konsultaciją

Kviečiame „Investors’ Forum“ ir skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ narius į kartu su LR Generaline prokuratūra bei „Transparency International“ Lietuvos skyriumi organizuojamą viešąją konsultaciją, kuri vyks gegužės 5 d. 10 val., Zoom platformoje.

Nuo 2019 m. sausio Lietuvoje įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas, kuris taikomas ir privačiam sektoriui. Įmonės, kuriose dirba daugiau nei 50 darbuotojų, privalo įsidiegti vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą bei užtikrinti tinkamą jo funkcionavimą. Šių metų pabaigoje į nacionalinę teisę bus perkelta ES direktyva dėl Pranešėjų apsaugos, kuria išplečiama pranešėjo sąvoka, pažeidimai dėl kurių galima pranešti, taip pat – numatomos sankcijos dėl įstatymo nevykdymo, trukdymo pranešti, neigiamų veiksmų vykdymo prieš pranešantį asmenį.

Šio susitikimo tikslai – aptarti, kaip verslo įmonėms sekasi įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, atsakyti į visus verslo bendruomenei kylančius klausimus bei geriau suprasti, ką įmonės gali daryti pačios, siekiant užtikrinti geresnę pranešėjų apsaugą savo kasdienėje veikloje.

Viešosios konsultacijos darbotvarkė

09:55 – 10:00 | Prisijungiame prie susitikimo

10:00 – 10:10 | Virtualus pasisveikinimas

Investuotojų forumo vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė

10:10 – 10:30 |Kaip sekasi įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymą?

Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Bliujienė 

10:30 – 10:40 | Kaip verslo bei viešojo sektoriaus įstaigos apsaugo pranešančius asmenis?

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovė Deimantė Žemgulytė

10:40 – 11:25 | Diskusija

11:25 – 11:30 | Viešosios konsultacijos apibendrinimas

Susitikimą fasilituos TILS vadovas Sergejus Muravjovas.

Nekantriai lauksime susitikime!