Tyrimas: 9 iš 10 Lietuvos gyventojų iš darbdavio pirmiausiai tikisi lygių galimybių ir nepriekaištingo įstatymo laikymosi

Lietuvos gyventojų nuomone, svarbiausios vertybės, lemiančios, ar įmonė laikytina patrauklia vieta dirbti, yra teisingumas, vienodos karjeros galimybės, veiklos skaidrumas ir įstatymų laikymasis. Net 9 iš 10 gyventojų svarbu arba labai svarbu, kad įmonė, kurioje jie norėtų dirbti, kurtų draugišką darbui aplinką, mokėtų vienodą atlyginimą už tą patį darbą nepaisant lyties, tautybės ar kitų su darbu nesusijusių veiksnių, bei elgtųsi teisingai, net jeigu niekas ir nemato. Tokį požiūrį atskleidė skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ užsakymu atliktas visuomenės nuomonės tyrimas.

Tyrimo duomenimis, bendrovė, kurioje šalies gyventojai norėtų dirbti, visų pirma turėtų vadovautis teisingumo, lygybės ir bendradarbiavimo principais. Pastarųjų svarbą respondentai vidutiniškai įvertino 4,6 balo iš 5 galimų. Toliau rikiuojasi vertybės, susijusios su skaidrumu ir įstatymų laikymusi, korupcijos prevencija. Šie principai svarbūs arba labai svarbus 86–87 proc. tyrimo dalyvių. Gyventojų nuomone, darbdavio patrauklumui mažiausiai svarbu, kad įmonė organizuotų socialines akcijas ir iniciatyvas.

„Visų pirma – susitvarkyti savo pačių kiemą. Taip galima apibūdinti Lietuvos gyventojų požiūrį į įmonių vertybes, turinčias įtakos darbuotojų motyvacijai tose įmonėse dirbti. Tiriamiesiems svarbu, kad verslas socialinę atsakomybę išreikštų ne skambiomis akcijomis, bet kurdamas teisingumu ir lygybe grindžiamą klimatą darbovietėje bei nepriekaištingai laikydamasis įstatymų. Tai siunčia aiškią žinią darbuotojų pritraukti siekiančioms bendrovėms: darbdavio patrauklumą lemia ne tik atlyginimo dydis, premijos ar įspūdingas biuras, bet ir verslo etika, veiklos sąžiningumas, aiškumas ir teisingumas“, – komentuoja Rūta Skyrienė, „Baltosios bangos“ tarybos pirmininkė, asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė.

„Baltosios bangos“ atstovės atkreipia dėmesį, kad dirbantiems gyventojams ypač svarbu žinoti ir aiškiai suprasti savo įmonės vidaus taisykles. Pastarųjų svarbą tiriamieji įvertino vidutiniškai 7,5 balo iš dešimties. Žinoti, kaip elgtis, pastebėjus netinkamą elgesį įmonėje, ypač svarbu 23 proc. respondentų. Veiklos etikos užtikrinimo svarbą tiriamieji vidutiniškai įvertinto 7,2 balo.

„Aiškios, visiems žinomos taisyklės ir būdai užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams bei pažeidimams. Tai tos sritys, kurioms skaidrumu ir patrauklumu besirūpinančios įmonės turėtų skirti dėmesį pirmiausiai“, – apibendrina iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė Ieva Lapeikienė.

Ji pastebi, kad šalies įmones veikti sąžiningai vis labiau skatina ne tik verslo etika, teisinė aplinka, bet ir vartotojų lūkesčiai bei visuomenės spaudimas. Prie siekio didinti įmonių veiklos skaidrumą prisideda ir verslą telkiančios organizacijos.

Iniciatyva „Baltoji banga“ šių metų pradžioje atnaujino iniciatyvos narių įsipareigojimus, sugriežtindama reikalavimą nariams preciziškai laikytis teisės aktų. Prie iniciatyvos prisijungusios organizacijos įsipareigoja veikti skaidriai, nepažeisti su jos veikla susijusių įstatymų ir teisės aktų, įskaitant korupcijos prevencijos, asmens duomenų apsaugos,  aplinkosaugos, konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitose srityse.

„Baltosios bangos“ iniciatyva gyventojų požiūrio į įmonių socialinę atsakomybę tyrimą atliko rinkos analizės ir tyrimų bendrovė „RAIT“, 2021 m. spalį apklaususi 1000 Lietuvos gyventojų. Atliktas tyrimas yra Europos socialinio fondo finansuojamo projekto Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-000 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ dalis.

„Baltoji banga“ yra 2007 m. įkurta iniciatyva, telkianti veikti skaidriai įsipareigojusias įmones ir organizacijas. „Baltosios bangos“ ženklu žymima iniciatyvos narių produkcija, informacinė medžiaga ar administraciniai dokumentai. Tokiu būdu visuomenei primenama, kad bendrovė savo pavyzdžiu padeda diegti skaidraus ir sąžiningo verslo principus Lietuvoje, pasisako už etiško verslo kultūrą, o kartu simbolizuoja nuolatinį bendrovės rūpestį savo pačios reputacija. Iniciatyva šiuo metu vienija daugiau kaip 80 bendrovių, atstovaujančių ir stambiam, ir mažam bei vidutiniam verslui.

 

Daugiau informacijos:

Ieva Lapeikienė
Iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė
ieva@baltojibanga.lt