Atnaujinti „Baltosios bangos” ženklą turinčių įmonių įsipareigojimai

Skaidriai ir atsakingai veikiantį verslą vienijanti iniciatyva „Baltoji banga“ nuo 2022 m. atnaujina savo narių įsipareigojimus, sugriežtindama reikalavimą ariams preciziškai laikytis teisės aktų.

Prie iniciatyvos prisijungusios organizacijos, turinčios skaidraus verslo ženklą ir vardą „Baltoji banga“ įsipareigoja veikti skaidriai, nepažeisti su jos veikla susijusių įstatymų ir teisės aktų, įskaitant korupcijos prevencijos, asmens duomenų apsaugos, aplinkosaugos, konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitose srityse.

Iniciatyvos narius visada skatiname siekti daugiau, nei to reikalauja įstatymas: puoselėti atsakingo veikimo principus, kurti korupcijai atsparią aplinką, diegti etiško verslo kultūrą, dalintis gerąja patirtimi su kitais iniciatyvos nariais, verslo bendruomene ir visuomene. Iniciatyvos nariai naudojasi įmonių skaidrumo ir atskaitingumo įsivertinimo įrankiu „Progresas“, kuriuo gali pasitikrinti, kokią informaciją apie save teikia viešai, ar turi įsidiegusios priemones, padedančias su neetikša įmonės vekla susijusias rizikas.

Įkurta 2007 m. „Baltoji banga“ šiuo metu vienija virš 80 bendrovių, atstovaujančių tiek stambų, tiek vidutinį ir smulkų verslą.