MŪSŲ MISIJA

Verslo, visuomenės ir valdžios sąmoningumo ugdymas perteikiant skaidraus verslo naudą.

 

VIZIJA

„Baltosios bangos“ ženklas – kiekvienos įmonės siekiamybė.

Skaidrus verslas – tai visų mūsų siekis užtikrinti sąžiningą konkurenciją, atsakingą ir garbingą santykį su darbuotojais, klientais, partneriais ir valstybe.

Lietuvoje skaidriai veikiančios įmonės jau įsitikino, kad būtent tokia veikla gerina įmonės reputaciją, mažina verslo valdymo rizikas, didina vartotojų pasitikėjimą ir produktų bei paslaugų patrauklumą rinkoje (sužinok daugiau).

Tikime, kad ir Jūs esate vieni tų, kurie siekia, jog atsakingas verslas Lietuvoje taptų labiau taisykle, o ne išimtimi. Todėl kviečiame bendroves ir organizacijas, kurioms svarbu, kad verslo kultūra ir darbo principai Lietuvoje sveiktų, prisijungti prie skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji Banga“.

Prie iniciatyvos „Baltoji banga“ prisijungusios organizacijos įsipareigoja veikti skaidriai, nepažeisti su jos veikla susijusių įstatymų ir teisės aktų, įskaitant korupcijos prevencijos, asmens duomenų apsaugos,  aplinkosaugos, konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitose srityse.

Iniciatyvos narius skatiname siekti daugiau, nei to reikalauja įstatymas: kurti korupcijai atsparią aplinką, diegti etiško verslo kultūrą, dalintis gerąja patirtimi su kitais iniciatyvos nariais, verslo bendruomene ir visuomene. Įkurta 2007 m., „Baltoji banga“ šiuo metu vienija virš 60 bendrovių, atstovaujančių tiek stambų, tiek vidutinį ir smulkų verslą.

Skaidraus verslo ženklas

„Baltosios bangos“ įmonės atpažįstamos iš skaidraus verslo ženklo, kuris yra žinomas ir pripažįstamas visuomenėje, verslo bendruomenėje, žiniasklaidoje. Juo ženklinama produkcija, informacinė medžiaga ar administraciniai dokumentai primena, kad bendrovė savo pavyzdžiu padeda diegti skaidraus ir sąžiningo verslo principus Lietuvoje, pasisako už etiško verslo kultūrą, o kartu simbolizuoja nuolatinį bendrovės rūpestį savo pačios reputacija.

2021 m. tyrimo duomenimis, „Baltosios bangos“ ženklas yra trečias pagal žinomumą Lietuvoje, o daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų sutiktų mokėti brangiau už prekes ar paslaugas, teikiamas skaidriai veikiančio verslo.

Iniciatyvos „Baltoji banga“ globėja – Lietuvos Respublikos Prezidentė J.E. Dalia Grybauskaitė.

Iniciatyvos partneriai: Valstybinė mokesčių inspekcija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybinė darbo inspekcija.

Iniciatyvą administruoja Asociacija „Investors’ Forum

Iniciatyvą už skaidrų verslą pradėjo asociacija „Investors’ Forum“, Pilietinės visuomenes institutas, Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, „Transparency International“ Lietuvos skyrius, pilietinis junginys „Dalios sąskaita“ ir Lietuvos verslo paramos agentūra.

Jei „Baltoji banga“ kalba apie tai, kas svarbu ir Jūsų verslui, tapkite nariu. Didesnė banga turi daugiau galios.

Mūsų veikla

Sąžiningo verslo telkimas ir skatinimas
  • Skaidraus verslo ženklas.
  • Platformos kūrimas gerajai verslo praktikai pasidalinti.
  • Verslo skaidrumo ir atsakomybės įrankių naudojimo skatinimas.
Skaidraus verslo klausimų aktualizavimas
  • Diskusijos, seminarai, renginiai.
  • Straipsniai, komentarai žiniasklaidai.
  • Skaidriai veikiančio verslo atstovavimas.
  • Skaidrumo tyrimai.
Edukacija
Partnerystė ir bendradarbiavimas