Kontaktai

Iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė Ieva Lapeikienė

ieva@baltojibanga.lt

+37060103592

Iniciatyvą administruoja

Asociacija „Investors’ Forum“
info@investorsforum.lt