Kontaktai

Iniciatyvos „Baltoji banga“ koordinatorė Lina Venskaitytė

info@baltojibanga.lt

+37061417885

Iniciatyvą administruoja

 

 

Asociacija „Investors’ Forum“
Totoriu g. 5-21
LT-01121, Vilnius, Lietuva
Tel.+370 5 275 52 58