Pamoka

PAMOKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 1. Susipažinti su šešėline ekonomika, jos galima žala valstybei.
 2. Atrasti kelią kaip kiekvienas pilietis gali prisidėti prie šešėlio mažinimo.

 

Siūlome naudotis parengtomis skaidrėmis.

PAMOKOS EIGA

I. PAMOKOS PRADŽIA

Pamokos pradžioje galima paklausti mokinių, kad pakeltų ranką tie, kurie dirbo vasaros atostogų metu.

Kai mokiniai pakels rankas, paprašyti rankas palikti tų, kurie dirbo legaliai t.y. buvo pasirašę darbo sutartį.

Nemoralizuojant galima paaiškinti, kad galimai jūsų močiutė negaus jai priklausančios pensijos, o tik dalį.

Įžangai siūlome paleisti video (9 min)

 

Peržiūrėjus video, mokytojas gali užduoti tokius klausimus:

 • Kas šiame video negerai?
 • Kokių garantijų netenka ir kuo rizikuoja žmonės, apsipirkdami be kvito?
 • Kokia šio video žinutė vartotojui?

Mokytojas kviečia sužaisti minčių lietų, apie nelegalų darbą (viso 5 min.)

 

Renginio kodas:

201360

 

Nuoroda:

https://wall.sli.do/event/dlivmezx?section=3d4e9aec-37e4-4d66-90a5-89b423a83054

II. MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS IR KONTROLĖS FUNKCIJOS, PAGRINDINIAI MOKESČIAI IR ŠEŠĖLINIAI SEKTORIAI

Siūlome kviesti moksleivius susipažinti – prisiminti, kokios Lietuvoje yra pagrindinės mokesčius administruojančios institucijos.

VMI (Valstybinės mokesčių inspekcijos) misija – dėmesingas, efektyvus ir tikslus mokesčių administravimas visuomenei ir valstybei.

 

Mokytojo klausimai gali būti:

 • Kokius mokesčius žinote, kuriuos įmonės moka VMI? (teisingi ats.: PVM (pridėtinės vertės mokestis), GPM (gyventojų pajamų mokestis), Pelno mokesčiai)
 • Kokius galimai mokesčius įmonės nuslepia? Visi atsakymai, kuriuos mokiniai atsakys bus teisingi.

Sodros misija – Valstybinio socialinio draudimo paslaugomis kurti saugią visuomenės socialinę aplinką.

Tai pensijos, motinystės, ligos ir kitos išmokos.

VDI misija – saugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą, skatinant socialinį dialogą ir vykdant darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją.

Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, daugiausia šešėlinio darbo yra šiose ekonomikos srityse:

 

 • žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės,
 • apdirbamosios gamybos,
 • apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų,
 • didmeninės ir mažmeninės prekybos,
 • krovininio kelių transporto,
 • variklinių transporto priemonių remonto.

Nelegalus darbas – kai darbdavys ir darbuotojas susitaria dėl tam tikrų darbų atlikimo už atitinkamą darbo užmokestį, tačiau…

Dėl nelegalaus darbo VDI tikrinama sritis yra darbo sutartys.

 

Mokytojo galimi klausimai:

Kas gali nutikti nepasirašius darbo sutarties?

Teisingi atsakymai:

 • kad neturėsi socialinių garantijų, net ir kreipiantsi į gydytoją už kiekvieną vizitą gali tekti mokėti.
 • darbdavys gali apgauti nesumokėjęs darbo užmokesčio.
 • nekaupsi darbo stažo būsimai pensijai.
Pagrindiniai mokesčiai Lietuvoje

GPM – šiuo mokesčiu apmokestinamos beveik visos gyventojų uždirbtos piniginės pajamos: gaunamas darbo užmokestis, kapitalo pajamos, autoriniai ir kito tipo honorarai bei pajamos.

PVM – apmokestinama pridėtinė vertė, t. y. skirtumas tarp prekių ir paslaugų parduodamosios ir perkamosios vertės įvairiose gamybos stadijose. PVM – vienas iš pagrindinių netiesioginių mokesčių. Netiesioginiai mokesčiai yra įtraukiami į kainą ar tarifus. Parduodamas prekę ar paslaugą, savininkas gauna iš mokėtojo ir mokesčio sumą, kurią vėliau sumoka valstybei.

VSD – šį mokestį galima vadinti pensijų, motinystės, sergančių asmenų bei nedarbo išmokų mokesčiu.

PSD – Iš šio mokesčio surinkto biudžeto – privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) yra išlaikomos ligoninės, poliklinikos bei jų personalas, apmokami kompensuojami vaistai ir kitos medicininės priemonės.

Kur daugiausiai rizikos šešėliui mato VMI*?

VMI kontrolės prioritetiniai sektoriai yra statyba, viešasis maitinimas, automobiliai, odontologai, tai reiškia, kad šiuose sektoriuose šešėlio – nuslėptų, neapskaitytų mokesčių yra daugiau.

Remiantis atsakingų piliečių pranešimais nuo 2006 metų VMI nustatė 41,9 mln. eurų nuslėptų mokesčių

 

Papildomai apie šešėlinius sektorius ir kontrolę

 

Dauguma kontrolės priemonių yra tęstinės ir bus vykdomos ir 2021 metais. Pavyzdžiui, VMI ir toliau išteklius skirs pajamų neapskaitymo, PVM, pelno ir mokesčių, susijusių su darbo santykiais, vengimo mažinimui VMI prioritetinėse – statybų, didmeninės ir mažmeninės statybinių medžiagų prekybos, nekilnojamojo turto operacijų vykdymo, naudotų automobilių prekybos ir remonto bei autodetalių prekybos, odontologijos srityse

Nauja tai, jog 2021 m. viešojo maitinimo sektoriaus kontrolė praplėsta iki viso paslaugų teikimo sektoriaus kontrolės.

Kaip ir pernai, dėmesio sulauks asmenys, kurie vykdo veiklą elektroninėje erdvėje (prekybos ir paslaugų teikimo platformos, nuotolinė prekyba, kriptovaliutų apyvarta) ir galimai vengia apskaityti pajamas ir mokėti mokesčius.

Šiais metais papildomai bus vykdoma nuomonės formuotojų, taip pat asmenų, vykdančių prekybą socialiniuose tinkluose, gaunamų pajamų analizė ir kontrolė.

*VMI kontrolės prioritetiniai ekonominės veiklos sektoriai

III. UŽDUOTIS – DARBAS GRUPĖMIS (15 min.)

Mokytojas suskirsto mokinius į grupes ir pateikia užduotis, gali mokinių atsiklausti, kas ir kokį sektorių norėtų nagrinėti.

Darbo inspekcijos duomenimis, 66 proc. nelegalaus darbo atvejų fiksuojama statybose. Taigi, sąžiningai dirbančios statybų bendrovės konkuruoja su nemokančiomis mokesčių. O juk statybų sektoriuje dirba 8 proc. visų Lietuvos dirbančiųjų, jis generuoja maždaug 5 mlrd. eurų pajamų.

 

Teisingi atsakymai :

 • Nelegalūs 7 darbuotojai + tas, kuris kreipėsi į gydymo įstaigą.
 • Nesumokėti už juos mokesčiai (gpm, vsd+psd) 1097,7 x 39,50% (vienas asmuo)
 • Darbo užmokestis vokelyje (galimai 1097,9 x 7 už mėn) o gal ir daugiau.(vienas asmuo)

Teisingi atsakymai:

 • Nelegalūs 3 darbuotojai.
 • Nesumokėti už juos mokesčiai (gpm, psd).
 • Darbo užmokestis vokelyje.
 • Neapskaitytos pajamos, nuo kurių būtų privaloma sumokėti pvm.
 • Apmokestinti arbatpinigius.
 • Pereiti prie veikimo be grynųjų pinigų būdo.

80 proc. odontologijos įmonių Lietuvoje patenka į aukštą šešėlio rizikos grupę arba nepateikia finansinių duomenų, parodė VšĮ „Saugok save“ atliktas tyrimas. Teigiama, kad šešėlis Lietuvos odontologijos sektoriuje galimai yra toks didelis, kad tiesioginė žala valstybei kasmet gali siekti apie 35,7 mln. Eur į jos biudžetą nesurinktų mokesčių.

 

Teisingi atsakymai:

 • Nelegalus 1 darbuotojas
 • Neišskaityti ir nesumokėti mokesčiai (gpm, psd+vsd)  253,59 eur (antraeilės pareigos apmokestinamos nuo pirmo euro) 642* 39.50% (20%+12.52%+6.98%)
 • Darbo užmokestis vokelyje.
 • Neapskaitytos pajamos, nuo kurių būtų privaloma sumokėti pvm.
 • Iš kiekvieno paciento gautą atlygį registruoti elektroniniu kasos aparatu arba išrašykite sąskaitą faktūrą (ar PVM sąskaitą faktūrą), jeigu atsiskaityta banko pavedimu;
 • Pakeiskite darbuotojų darbo sutartis, nurodant tikrą, o ne tariamą sumažintą darbo užmokesčio dydį ir jį mokėkite jau nuo šio mėnesio;
 • Žaliavas apskaitykite ir sunaudotas nurašykite kiekvieną mėnesį, o ne vieną kartą per metus. Tokiu būdu įvertinsite, kiek realiai medžiagų sunaudojate per mėnesį ir žinosite, kokią paslaugų savikainos dalį jos sudaro;
 • Atsisakyti grynųjų pinigų.
IV. MOKINIŲ DARBŲ PRISTATYMAI (12-15 min.)
V. ĮSIVERTINIMAS IR PABAIGA

Kaip Jums patiko pamoka?

Kviečiame užpildyti trumpą apklausos formą.

SUSTIPRINK SKAIDRUMO IMUNITETĄ