Veiklos kryptys

Learn about our history and work
Skaidraus ir etiško verslo temos aktualizavimas ir sklaida
  • Bendradarbiavimas su žiniasklaida: aktualių straipsnių, komentarų iniciavimas ir/ar parengimas.
  • Diskusijų, seminarų, forumų ir kitų renginių organizavimas skaidraus ir etiško verslo tematika.
  • Skaidrumo tyrimai.
Švietimas
Bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio valstybinėmis organizacijomis
  • Iniciatyvos viduje veikia Viešųjų pirkimų darbo grupė, kartu su asociacijos „Investors‘ forum“ nariais teikianti pastabas ir siūlymus Lietuvos Viešųjų pirkimų tarnybai.
  • Dalyvavimas OECD rytų Europos ir centrinės Azijos antikorupcijos grupėje.
  • Bendradarbiavimas su VMI, Specialiųjų tyrimų biuru, LR Prezidentūra ir LR Vyriausybe.
Skaidriai veikiančių įmonių telkimas ir skatinimas
  • Projekto dalyvių iniciatyvų skatinimas skaidraus verslo plėtrai Lietuvoje.
  • Platformos kūrimas gerajai verslo praktikai pasidalinti.
  • Priemonių ir įrankių kūrimas projekto dalyvių atskaitingumui didinti.