Veiklaaa

Skaidraus ir etiško verslo temos aktualizavimas ir sklaida
 • Bendradarbiavimas su žiniasklaida: aktualių straipsnių, komentarų iniciavimas ir/ar parengimas.
 • Diskusijų, seminarų, forumų ir kitų renginių organizavimas skaidraus ir etiško verslo tematika.
 • Skaidrumo tyrimai.
Skaidriai veikiančių įmonių telkimas ir skatinimas
 • Projekto dalyvių iniciatyvų skatinimas skaidraus verslo plėtrai Lietuvoje.
 • Platformos kūrimas gerajai verslo praktikai pasidalinti.
 • Priemonių ir įrankių kūrimas projekto dalyvių atskaitingumui didinti.
Švietimas
 • Mokomosios medžiagos rengimas Lietuvos švietimo ir mokslo institucijoms.
 • Diskusijų, pristatymų organizavimas mokslo įstaigose.
 • Kasmetinė akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“.
Bendradarbiavimas ir ryšiai
 • Iniciatyvos viduje veikia Viešųjų pirkimų darbo grupė, kartu su asociacijos „Investors‘ forum“ nariais teikianti pastabas ir siūlymus Lietuvos Viešųjų pirkimų tarnybai.
 • Dalyvavimas OECD rytų Europos ir centrinės Azijos antikorupcijos grupėje.
 • Bendradarbiavimas su VMI, Specialiųjų tyrimų biuru, LR Prezidentūra ir LR Vyriausybe.