Progresas

„Baltoji banga“ įmonių skaidrumo ir atskaitingumo įsivertinimo įrankis, skirtas pasitikrinti, kokią informaciją apie save teikia įmonės, kiek viešai žinoma apie jų etikos ir antikorupcinę politiką, akcininkus, dukterines ar asocijuotas įmones, finansus.

Tikslai

  • Kviesdami naudotis įrankiu, siekiame, kad kiekviena „Baltoji banga” įmonė suprastų, kokios priemonės gali padėti valdyti su korupcija ir neetiška vadovų, darbuotojų ar partnerių elgsena susijusias rizikas bei paskatinti jas įsidiegti. Identifikuoti, kokia viešai atskleidžiama informaciją apie įmonės veiklą kuria daugiau skaidrumo ir pasitikėjimą rinkoje.
  • Šiuo įrankiu siekiame ir kokybinio visų iniciatyvos narių pokyčio. Tegul po skaidraus verslo ženklu „Baltoji banga“ vienijasi skaidrumo ir atskaitingumo srityje verslo lyderiai, drąsiai atskleidžiantys  informaciją apie savo vykdomą veiklą visuomenei; darantys daugiau, nei to reikalauja LR teisės aktai ir tampa pavyzdžiu kitiems rinkos dalyviams.

Metodologija

Įrankis buvo sukurtas, remiantis „Transparency International“ Sekretoriato atliekamu privataus sektoriaus skaidrumo tyrimo metodologija „Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World’s Largest Companies“, kurio metu vertinamos didžiausios įmonės skirtingose valstybės. Ši metodologija peržiūrėta ir nežymiai pakeista tariants su iniciatyvos „Baltoji banga“ narėmis, ją pritaikant narių veikimo kontekstui. Įmonių skaidrumo vertinimas susideda iš 3 dalių:

  •  Įmonės antikorupcinės priemonės – įvertina, kiek dėmesio skiriama kovai su korupcija bei viešam įsipareigojimui jos netoleruoti;
  •  Organizacinis įmonės skaidrumas – vertina viešai teikiamos informacijos kiekį apie įmonės struktūrą;
  •  Finansinis skaidrumas ir atskaitingumas – apžvelgia finansinės informacijos prieinamumą.

Vertinama tik viešai įmonių interneto svetainėse pateikiama informacija. Klausimyną prašome pildyti kartą per metus. Siekiame kasmet pagerinti bendrus rezultatus.

2020m. „Progreso“ rezultatai

Šiais metais net 27 įmonės dalyvavo kasmetiniame skaidrumo bei atskaitingumo įsivertinime „Progresas. Telia“, „Miško aukcionas“, „AstraZeneca Lietuva“, „SDG“ ir „Marsh Lietuva“  buvo įvertintos kaip  atskaitingiausios ir daugiausiai apie save duomenų atskleidžiančios įsivertinime dalyvavusios Lietuvos įmonės. Džiaugiamės, jog vis daugiau įmonių naudojasi „Progresu“ ir taip ieško būdų veikti dar labiau sąžingai bei skaidriai. Daugiau informacijos apie 2020 įsivertinimą „Progresas“ rasite paspaudę čia.