Dėl AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ narystės

Iniciatyvos „Baltoji banga“ Taryba tiria ir stebi situaciją dėl įmonės AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ neleistinai išleistų nuotekų į aplinką. Sprendimą dėl ženklo ir vardo „Baltoji banga“ naudojimo bei narystės iniciatyvoje Tarybos nariai pateiks birželio mėnesį, atsiradus daugiau aiškumo dėl padarytos žalos bei būsimų įmonės veiksmų jai atlyginti, o taip pat ateities rizikoms suvaldyti.